ADAPTER 1 VENTIL

Automatické bodové monitorovanie


Systém na detekciu únikov vody s automatickým zastavením prívodu vody. Detekcia vody sa vykonáva pomocou kábla snímača / pásky snímača. V prípade úniku vody vydá prístroj pípnutie pri aktivácii solenoidového ventilu, ktorý uzatvára prívod vody.

Najnovší model (uvedený na trh v roku 2017) je navrhnutý tak, aby horná zástrčka dvojitej zásuvky nebola zakrytá. Ventily, ktoré sa pripájajú k adaptéru, sú naprogramované na samoodskúšanie. Toto cvičenie zaisťuje, že sa ventil časom nezasekne.

Spôsob použitia
Používa sa v domácnostiach, chatách a komerčných budovách
.

Rozmery VxSxD (mm) Váha (g)
Ovládač ventilu WTG-36A 111 x 47 x 31 300
Adapter s vypnutím napájania
1/2″ – 4″ ventil
Sitko
Senzorová páska
Jacková redukcia pre senzorovú pásku