SMART BASIC

Automatické bezdrôtové monitorovanie celej budovy


Smart Basic 1/2″ ventil 
Smart Basic 3/4″ ventil 

Waterguard Smart Basic je veľmi pokročilý bezdrôtový systém. Najlepšie sa hodí pre domy a komerčné budovy, kde chcete monitorovať niekoľko miestností. Systém je možné rozšíriť až o 90  bezdrôtových snímačov . Smart Basic je prispôsobený na pripojenie k poplašným systémom.

POPIS INŠTALÁCIE

 • Elektromagnetický ventil musí byť  nainštalovaný  profesionálnym  inštalatérom.
 • Ventil je namontovaný na potrubí studenej vody za hlavným uzatváracím ventilom. Ak je namontovaná požiarna hadica, musí byť elektromagnetický ventil namontovaný za výstupom pre požiarnu hadicu.
 • Ventil môže byť namontovaný horizontálne alebo vertikálne, keď je ventil namontovaný horizontálne, nikdy nezatvárajte cievku.
 • Magnetický ventil musí byť namontovaný v správnom smere prúdenia, označený šípkou na ventile.

POZNÁMKA: Filtre musia byť namontované pred elektromagnetickým ventilom tam, kde hrozí nebezpečenstvo znečistenia a väčších častíc vo vode, ktoré sa môžu usadiť v telese ventilu.

Centrálna jednotka – montáž musí byť prevedená schváleným elektrikárom

 • Centrálna jednotka je pripevnená k stene pomocou elektromagnetického ventilu.
 • Kábel pre elektromagnetický ventil namontovaný vo výrobe je pripojený.
 • Snímací kábel je pripevnený a položený od stredu k najbližšej monitorovanej oblasti. Ostatné priestory budovy sú monitorované pomocou bezdrôtových senzorov.
 • Zástrčka je pripojená k 230 V uzemnenej zásuvke.
 • Poznámka: Systém sa musí vždy po inštalácii testovať zmáčaním všetkých senzorov vlhkou handričkou alebo podobne,a  skontrolovať, či sú ventily zatvorené. Stlačením tlačidla RESET na ovládacom paneli ventil opet otvortíte. Užívateľ potom musí testovať systém aspoň dvakrát ročne.

Bezdrôtové senzory

Navod:

 • Vložte 2 dodávané batérie AA naklonením veka.
 • Stlačte tlačidlo OK na centrálnej jednotke, aby ste mali prístup k menu.
 • Použite šípku nadol na CONFIGURATION a potom stlačte OK.
  Pri zobrazení  MELDE UP SENSOR, pomocou šípkových tlačidiel nahor / nadol vyhľadajte želanú oblasť, do ktorej bude naprogramovaný príslušný senzor. Potom stlačte tlačidlo OK.
 • Teraz musíte senzor aktivovať stlačením malého tlačidla vedľa batérií. Prebieha komunikácia medzi snímačom a centrálnou jednotkou a senzor je automaticky naprogramovaný s vybranou miestnosťou / umiestnením v centrálnej jednotke.
 • Senzory môžu byť pripevnené na stenu v držiaku s hrotmi senzorov až po podlahu.
 • Senzory sa dajú položiť aj priamo na podlahu – bez montážnej konzoly, pretože na spodnej strane snímača sa nachádzajú aj snímacie body.
 • Snímače môžu byť rozšírené o extra pásku alebo kábel. Konzola sa potom namontuje na stenu a senzor sa umiestni do držiaka. Dodaný senzorový pás môže byť namontovaný na senzor.
 • WATERGUARD-Zaručné podmienky
Ovládací panel>
1/2″ – 4″ elektromagnetický ventil
Senzor
Senzorový kábel
Sitko
Senzorová páska
Jackový adaptér pre senzorovu pásku